Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter avges muntligen vid rorsmansmöte. Se inbjudan