Kalender

Planerade aktiviteter

Aktiviteter i SSS verksamhetsår 2024

April lördag 27 april Vårmöte och arbetsdag 10:00

Juni 1-2 juni Picasso-cup Kristinehamn

Juli lördagen 29 juli Seglardag – jollesegling, RC-segling mm!

Augusti lördag 3 augusti Kanalsimmet

Augusti lördag 24 augusti Sjötorpsregattan. Knytkalas på kvällen

Augusti lördag 7 september Torsö runt

Oktober lördag 5 oktober Höstmöte och arbetsdag 10:00

Februari söndag 23 februari Årsmöte 17:00

För nycklar till klubbstugan ansvarar Christer Eriksson, 073–3981280. 

Är man intresserad av att köpa/hyra plats på SSS brygga kontaktas styrelsen för plats på kölista. Den medlem som önskar sälja sin plats skall erbjuda de som står på kölistan att köpa och om inte de är intresserade så får platsen erbjudas på den öppna marknaden. Före försäljning måste styrelsen kontaktas för godkännande av ny medlem och den nya medlemmens båt. Båtens vikt, storlek och typ är avgörande för ett godkännande. 

Aktuell kölista finns på föreningens hemsida www.sjoss.nu